Nervøse kvinner får flest barn

Ny forskning viser at nevrotiske kvinner og utadvendte menn får flest barn.

kvinne_nervos.jpg

Forskere ved Sheffield University i England har studert fruktbarheten i landene USA og Senegal. Og det er ingen tvil, nevrotiske kvinner føder flest barn.Forskerne mener at det kvinnene med flest barn hadde til felles var at de lett bekymret seg og at de hadde et stort behov for nærhet. De to personlighetstrekkene var i følge forskerteamet trekk som kvinnene hadde før de fikk barn.Når det gjelder menn var det nesten stikk motsatt. Det er nemlig utadvendte menn som får flest barn i USA og Senegal.Professor Virio Lummaa mener at utadvendte menn signaliserer at de gjerne er et hakk bedre enn andre menn, noe som øker tiltrekningskraften deres på det motsatte kjønn.Vil du ha mange barn? Skal vi tro forskerne ved Sheffield University bør du da enten uroe deg mer eller gå på jakt etter en utadvendt mann.