Overvekt skaper lønnsskiller

Overvektige kvinner går glipp av høyere lønn og en rekke andre jobbgoder på grunn av fedme.

kvinne_overvekt.jpg
Kultur

I følge en ny studie vil overvektige kvinner få mindre lønn enn overvektige menn. Det viser undersøkelser gjort av forskere ved George Washington University.En person som lider av kostholdssykdommer som blant annet fedme, vil ha flere sykedager, høyere legeutgifter, og være mindre produktiv for bedriften. I følge undersøkelsen vil også overvektige mennesker, eller kvinner risikere å få lavere lønn.Foruten om de jobb-relaterte kostnadene, regnet forskerne også inn høyere bensinkosnader og tapt inntekt på grunn av forkortet livssyklus.Til tross for at overvektige menn ikke får lavere lønn enn menn som befinner seg innenfor en normal BMI, vil det koste menn i overkant av 40.000 kroner i året å være overvektig. For kvinner var kostnaden nærmere 50.000 kroner i året.

Nyheter
Kultur