Slik får du fart på karrieren

Hvis du leser bedriftskulturen og har sosial kompetanse, kommer du langt som nyansatt.

Kultur

Karrieremagasinet Kaleidoskopet har spurt 100 nyansatte fra 50 forskjellige bedrifter om deres råd for å få en god start på karrieren.I tilbakemeldingene går det frem at sosial kompetanse er viktig på flere områder. Blant annet må du være forberedt på å ta imot innspill og kritikk.Du må også være klar over at du til å begynne med er i bedriften for å lære. En del av den sosiale kompetansen går også på utførelsen av arbeidsoppgaver samt engasjement i jobben.- Det er lurt å være forberedt på at du vil føle deg usikker i starten av et arbeidsforhold, sier førsteamanuensis Cathrine Filstad ved BI, som har forsket på temaet i 12 år.Hun mener ifølge karrieremagasinet det er helt vanlig å ha det litt tøft som ny på arbeidsplassen.- Undersøkelser viser at det gjennomsnittlig tar et år å etablere seg i bedrift, sier Filstad.Ti tips fra nyansatte for å klare karrierestarten:- Vær klar over at du har store mengder informasjon å sette deg inn i, og at det forventes at du har en bratt læringskurve. Sett deg raskt inn i arbeidsmetoder og - språk.- I begynnelsen kan det være vanskelig å vite om du gjør ting rett eller galt. Spør om tilbakemeldinger på arbeidet du gjør, og om du leverer i henhold til det som forventes.- Prøv tidlig å stake deg ut en kurs for hva og hvor du vil. Ved å være tydelig på karrieremål og ønsker kan det bli lettere å prestere godt.- Ha en åpen og positiv innstilling uansett hvilke oppgaver du skal løse.- Ofte jobber du med flere forskjellige prosjekter og arbeidsoppgaver samtidig. Forsøk å disponere arbeidstiden godt og få struktur på arbeidsdagen.- Fullfør arbeidsoppgaver på estimert tid.- Forbered deg på at du kanskje må jobbe mer og i et høyere tempo enn du har vært vant med som student. Forsøk samtidig å finne en balanse mellom jobb og fritid.- I starten er du gjerne avhengig av andre for å få råd og hjelp til å løse arbeidsoppgavene dine. Undersøk om det finnes tidspunkter og måter som er bedre å spørre på enn andre.- Ikke vær redd for å komme med nye synspunkter eller løsninger. Forstå samtidig at det først og fremst er du som skal lære av dine kolleger, ikke motsatt.- Som student har du relativt stor frihet til å styre din egen hverdag. Husk at du som arbeidstaker må innrette deg etter bedriftens regler, så sett deg inn i systemer og retningslinjer.Interesseforeningenes viktigste tips for en god karrierestart: - De første månedene som nyansatt er avgjørende for om du som nykommer blir akseptert, ikke minst av dine kolleger. Vær klar over at du beveger deg inn en kanskje veletablert bedriftskultur med sine bestemte oppfatninger og sitt eget rangmønster. Ikke forsøk å endre på dette mønsteret med det første.- Bruk litt tid på å bli bedre kjent med bedriften og dens systemer før du tar en beslutning om å markere ditt syn. La ideene dine komme gradvis mens du iakttar nøye signalene fra de andre i virksomheten.- Godta beslutningene som tas, selv om du skulle være uenig.- Husk at enhver bedrift har uskrevne regler som du bør forsøke å sette deg inn i. Snakk med kolleger og tillitsvalgte for å få tilgang til de uformelle kodene.- Sørg for å fylle eventuelle kunnskapshull du måtte ha i forhold til din nye arbeidsplass.- Lever gode resultater.- Det er alltid noen oppgaver som andre unngår, bli god på disse.- Opptre løsningsorientert i alle sammenhenger.Kilde: Interesseforeningene Tekna , NITO , Samfunnsviterne , Siviløkonomene , Naturviterne og Karrieremagasinet Kaleidoskopet

Nyheter
Kultur