I 2009 brukte 44 prosent av oss sykkelhjelm, mens det tilsvarende tallet for i år er 48,5 prosent, viser tall fra Trygg Trafikk. Tallene baserer seg på tellinger.Hjelmbruken har økt mye på få år. Mellom 2001 og 2006 brukte nemlig bare 30-35 prosent sykkelhjelm.53 prosent av menn bruker hjelm når de sykler, mens 45 prosent av kvinnene gjør det samme. Forskjellen mellom kjønnene er imidlertid i ferd med å jevne seg ut.Mellom landsdelene er ulikhetene store. Trygg Trafikk har delt opp landet i regioner, og opplyser at Region Nord har en hjelmandel på 60 prosent.I den andre delen av skalaen finner vi Region Sør, der 41 prosent av syklistene utstyrer seg med hjelm før de legger i vei.Bruk av sykkelhjelm reduserer risikoen for å pådra seg hodeskader med 60-80 prosent, ifølge Trygg Trafikk. (©NTB)