Jakten på erfarne næringslivskvinner

Nytt verktøy skal hjelpe deg å finne kvinnelige kandidater til både operative lederjobber og styreverv.

jobb.jpg
Kultur

Siden kvoteringsloven ble innført for snart tre år siden er det ifølge en undersøkelse nå 120 færre ASA-selskaper i Norge. For å slippe kravet om 40 prosent kvinner i styrene, endrer mange selskapsformen til AS.For å få flere kvinner inn i sentrale styreverv og næringsroller, er det nå laget et gratis verktøy på internett der man kan finne, analysere og vurdere kvinner som innehar styreverv i Norge i dag - uansett om det er ASA eller AS selskap.Purehelp har utviklet systemet for at næringslivet raskt skal kunne finne gode og relevante kvinnelige kandidater til både operative lederjobber og styreverv.Systemet skal kunne gi en rask og god oversikt over hvilket styreverv personen har i dag, alder og erfaringsgrunnlag.Brukeren kan også gå dypere i systemet for å se hvilke resultater den enkelte kvinnelige kandidat har vært med på å skape i tidligere styreverv og lederjobber. - Vi satser stort på å gi brukerne og næringslivet mer avansert og nyttig informasjon gjennom våre produkter. Dette er et ledd i denne strategien, sier Tommy Tufte, daglig leder i Purehelp.no AS.Les mer og søk her

Nyheter
Kultur