Så mye tjener norske kvinner

Inntekstforskjellen mellom kvinner og menn er kraftig redusert de siste fem årene.

jobb.jpg
Kultur

I fjor hadde norske kvinner en netto gjennomsnittsinntekt på 191.578 kroner, en økning på 5,3 prosent fra året før. I 2008 var økningen på 5,5 prosent, viser en analyse Experian har gjort av ligningstallene.Til sammenligning økte mennenes gjennomsnittsinntekt i fjor med 2,1 prosent. Året før fikk mennene en gjennomsnittlig inntektssøkning på bare 0,6 prosent.- Tradisjonelle kvinneyrker har fått et lønnsløft de siste årene. Samtidig har finanskrisen ført til at menn har mistet kapitalinntekter, sier direktør Gabor Molnar i Experian.Likevel tjener menn fortsatt mye mer enn kvinner. Gjennomsnittsinntekten for menn var i fjor 289.646 kroner, 98.068 kroner mer enn kvinnene. Det vil si at kvinner tjente 33,9 prosent mindre enn menn.Minst inntektsforskjell mellom kjønnene er det i Finnmark, der kvinner tjener 16,3 prosent mindre enn menn. Troms (25,9 prosent) og Hedmark (26,5 prosent) følger på de neste plassene.Størst inntektsforskjell mellom menn og kvinner er det i Rogaland, der kvinner tjener 42,5 prosent mindre enn menn. Aust-Agder (38,9 prosent), Hordaland (37,9) og Akershus (37,8) følger hakk i hæl.

Nyheter
Kultur