I 2007 strømmet 2.000-3.000 ungdommer til VGs Nettby hver dag. Året etter nådde Nettby toppen med 400.000 aktive brukere i uken. Samme år verdsatte Schibsted Nettby til 186 millioner kroner, mens andre hadde anslag så høyt som 650 millioner kroner. Ifølge DN er det bare 60.000 brukere igjen. Dersom nedgangen fortsetter, vil samfunnet bare ha 25.000 brukere ved nyttår. Nå legges Nettby ned. Selve stengningen skjer om noen måneder. Facebook ble en for mektig konkurrent.