Trygve Hegnar: Kake-effekten

Mannlige styremedlemmer møter altså opp (mer enn vanlig) for å se på damene!?

hegnar.jpg
Kultur

Professor Morten Huse (BI) mener at man i forsvaret har en såkalt kakeeffekt. Den oppsto da de første kvinnene dukket opp i militærleirene, og gutta plutselig begynte å oppføre seg ordentlig eller bedre.Huse, som angivelig er styreekspert, har så, ifølge e24, forsket seg frem til at kvinner i styrerommene har en lignende effekt på mennene. Kvinnene forbereder seg bedre enn menn, sier Huse, og «dette fører lett til at mennene forbereder seg bedre. De godt forberedte kvinnene setter i gang en god prosess for styremøtene».Men, sier forskeren, dette har ikke noe med kjønn å gjøre. Det er et minoritetsspørsmål. «Når du kommer inn som minoritet i en majoritetsgruppe, vil du ha behov for det. Det har ikke noe med om du er mann eller kvinne å gjøre. Det andre er at menn ikke vil bli tatt med buksene nede. De vil ikke vise at de ikke har gjort jobben godt nok».Det er åpenbart mye man kan forske seg frem til.Vi utelukker ikke at professor Huse har rett i at kvinner forbereder seg bedre enn menn til styremøter, men hvordan har Huse funnet ut det? Ved å telle minutter? Snakke med styremedlemmer? Deltatt på styremøter?Tenk om kvinnene trenger mer tid. Ja, ja.Og tror professoren virkelig at menn ønsker å gjøre inntrykk på kvinnene i styrerommet (kakeeffekten)? En form for sjekkekonkurranse kanskje.Ja, sier professoren. «Menn oppfører seg rett og slett annerledes når det er kvinner til stede».Dypsindig heter det videre: «At det har blitt flere kvinner i styrerommene kan føre til en mer tillitsfull holdning, større oppmøte på møtene og større sjenerøsitet, og at styremedlemmene er blitt mindre skeptiske til hverandre».Mannlige styremedlemmer møter altså opp (mer enn vanlig) for å se på damene.Vi har en viss erfaring fra styrerom, og vi må si at vår erfaring er temmelig fjernt fra hva de har funnet frem til på BI.Eiendomsinvestoren Christian Ringnes, som noen hevder har et spesielt godt blikk for damer, sier til e24 at «jeg tror enhver mann skjerper seg når det er en kvinne i nærheten, vi vet jo av erfaring med våre mødre og koner hvor galt det kan gå hvis vi ikke gjør det, men i styrer vil jeg dog si at det er sakens betydning og kompleksitet, samt kompetansen til det enkelte styremedlemmet, som avgjør hvor skjerpet de øvrige styremedlemmene er, uavhengig av kjønn».Takk og pris.Men vi skal ikke avskrive professor Morten Huse helt. Selv om styremøtene i hans øyne er et sted hvor «det utvikles samhørighet og fellesskap», noe vi kan underskrive på, så er han kommet til følgende konklusjon: «Om flere kvinner i styrer fører til økonomiske og resultatmessige endringer for bedriftene er for tidlig å konkludere med. Det er lenge til det kommer pålitelige forskningsresultater».Takk og pris igjen.For oss er det slik at vi stiller nøyaktig samme krav til alle styremedlemmer uavhengig av kjønn, og vi tolererer heller ikke dårlig forberedte styremedlemmer, også det helt uavhengig av kjønn. Selv gjør vi heller ikke en spesiell innsats i forberedelsene for å glede kvinnene spesielt.Det må være på BI, det.

Nyheter
Kultur