Derfor holder de seg hjemme

Fersk analyse viser hvorfor mange kvinner holder seg utenfor arbeidslivet.

kvinne.jpg
Kultur

En av tre gifte eller samboende kvinner som sto utenfor arbeidsmarkedet i årene 1988 til 2008, lot være å søke jobb fordi de ikke trodde de kunne finne en akseptabel jobb, melder Statistisk sentralbyrå (SSB), og viser til fersk analyse.I analysen Labor Force Participation and the Discouraged Worker Effect av John K. Dagsvik, Tom Kornstad og Terje Skjerpen er nemlig betydningen av motløshet for yrkesdeltaking studert.Såkalte "motløse arbeidere" kjennetegnes ved at de søker arbeid når arbeidsmarkedet er stramt, mens de trekker seg ut igjen når arbeidsmarkedet er slakt og det således er vanskeligere å bli ansatt. Det er nærliggende å tenke seg at atferden skyldes at i nedgangstider blir folk flest mer pessimistiske med hensyn til mulighetene for å skaffe seg nytt arbeid, og dermed lar de være å søke jobb når de blir arbeidsledige, heter det.Til tross for at "motløse arbeidere" lenge har vært et kjent fenomen, er analysen ifølge SSB et av få individbaserte forskningsarbeider om temaet, også i internasjonal sammenheng.Den tar utgangspunkt i en empirisk modell avledet fra økonomisk søketeori, og anvender denne på individdata for gifte og samboende kvinner.Ifølge den anvendte teorien sammenligner kvinnen nytten av å søke arbeid med nytten hun har dersom hun står utenfor arbeidsmarkedet, heter det.Nytten av jobbsøking avhenger blant annet av forventninger om å finne en akseptabel jobb, kostnader ved å finne en akseptabel jobb, lønnsnivå, arbeidsfri inntekt - som i analysen definert som mannens eller samboerens inntekt - barnas alder, bostedets grad av sentralitet og utdanningsnivå.Det konkluderes med at det finnes en betydelig skjult arbeidskraftsreserve blant gifte og samboende norske kvinner.Les hele analysen her

Nyheter
Kultur