Det ble besluttet i statsråd fredag, og den nye skolen får navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.- Den nye sammenslåtte høyskolen vil få en sentral posisjon i utviklingen av profesjonsutdanningene, som innenfor helsefag og lærerutdanning, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (SV).Den nye høyskolen blir landets største med om lag 16.000 studenter. Beslutningen om fusjon er truffet på grunnlag av søknad fra de to høyskolene.Bak fusjonssøknaden ligger et omfattende arbeid over lang tid, med høyskolenes intensjonsavtale i 2008 som en viktig milepæl. Søknaden ble sendt etter endelige styrevedtak i desember 2010.- Framtiden for den norske velferdsmodellen avhenger i stor grad av om vi klarer å utdanne nok folk med riktig utdannelse. Det er helt avgjørende at vi lykkes. Høyskolen blir viktig i dette arbeidet, sier Aasland.Visjonen til den nye høyskolen er å bli et kraftsenter for kompetanse og nyskaping. Den ønsker gjennom et bredere og mer komplett utdanningstilbud å heve kvaliteten i utdanningen, øke forskerinnsatsen og bidra til at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft.