Vegdirektoratet har fått i oppdrag å innhente informasjon om erfaringer fra Sverige, Finland og eventuelle andre land som har innført et slikt påbud. Samferdselsdepartementet følger dermed opp en oppfordring fra If Skadeforsikring, som i november i fjor fremmet forslag om påbud om bruk av vinterdekk i vintermånedene.Departementet vil også ha opplysninger om trafikkuhell og ulykker som kan antas å skyldes glatte veier, går det fram av et brev til If Skadeforsikring.Samferdselsdepartementet vil, etter å ha mottatt disse opplysningene, «vurdere om det er hensiktsmessig å innføre et påbud» også i Norge, heter det i brevet.Ifølge opplysninger som If Skadeforsikring har lagt fram, var det sommerdekk på 14 prosent av ulykkesbilene forrige vinter. Videre er det opplyst at 2 prosent av norske bilister kjører med sommerdekk hele året, og at cirka 15.000 biler med sommerdekk er involvert i ulykker i vinterhalvåret. (©NTB)