Akademikerne blir stadig flere

En stadig større andel av den norske arbeidsstyrken består av akademikere.

student.jpg
Kultur

I 2006 var 11,1 prosent av de yrkesaktive ansatt innenfor akademiske yrker. Dette utgjorde 261.000 mennesker. Antallet har økt hvert år siden da. I fjor var tallet 333.000, eller 13,3 prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).I samme periode har antall bønder og fiskere falt, fra 64.000 i 2006 til 56.000 i fjor.Antall håndverkere har falt med 11.000 personer siden 2009, og med 20.000 personer sammenlignet med i 2008. Nedgangen i håndverkerbransjen viser seg særlig for tømrere og snekkere. Dette har sammenheng med konjunkturnedgangen i bygg- og anleggsnæringen.I samme periode har antall sjefer holdt seg på et stabilt nivå, med om lag 6 prosent av alle yrkesaktive. Andelen varierer imidlertid mye innenfor ulike næringer. Størst andel av ledere er det i finans- og forsikringsbransjen, med 11,5 prosent. I offentlig forvaltning er 8,9 prosent ledere. Lavest andel er det innenfor helse- og sosialtjenester med 3,4 prosent.

Nyheter
Kultur