- Flere fedre burde være hjemme

Når barna blir syke, er det i all hovedsak kvinnen som blir hjemme fra jobben.

Publisert 31. mars 2011 kl. 13.58
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 16.34
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 106 ord
syk barn.jpg
I Oslo kommune står kvinner for nesten 80 prosent av hjemme med sykt barn-dagene, skriver Aften.- Det som bidrar til å løse et akutt problem, er samtidig med på å øke et grunnleggende problem; nemlig at karriereliv og småbarnsliv er vanskelig å forene, sier seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Sigtona Halrynjo til avisen.Hun peker på at dersom flere fedre er hjemme med syke barn, vil det påvirke forventningene arbeidsplassen har til hva man kan regne med av småbarnsforeldre.- Det vil på sikt gjøre det enklere for kvinnen å beholde karrieren, sier hun.Over 37.000 dagsverk gikk tapt i Oslo Kommune i fjor fordi foreldre var hjemme med syke barn.