Silje Vallestad
i Innovasjon Norges kåring av "Årets Gründerkvinne 2011". I tillegg til heder og ære fikk mobilgründeren også en sjekk på én millioner kroner.Vallestad har grunnlagt selskapet Bipper Communication, som tilbyr trygghetsløsninger for barns mobiltelefoner. Nå forteller hun til HegnarKvinner at hun har planer om å bruke premiepengene til å utvikle en trygghetsalarm for kvinner.- Vi fikk tidlig tilbakemelding fra familier om at mødrene hadde falt for trygghetsalarmen vi tilbyr barna og tatt den i bruk selv. De lånte rett og slett barnas mobil når de skulle på byen eller på joggetur om kveldene, forteller Vallestad.- Nå skal vi utvikle en egen løsning for damene - en mobil trygghetsalarm med enda mer funksjonalitet spesialutviklet for oss kvinners behov, sier hun til HegnarKvinner.Vallestad karakteriserer det å satse 100 prosent med en gang, som det smarteste valget hun har gjort.- Det var et vanskelig valg i en periode med tre små barn, nykjøpt hus og lån til over pipen. Nadir Nalbant var min nærmeste sparringspartner da og sa til meg: "Du må velge om du vil satse eller ikke, for det er ingen ivestorer som satser på en gründer som driver selskapet sitt som et hobbyprosjekt". Det var et veldig godt å riktig råd som jeg forteller yngre gründere jeg snakker med igjen og igjen. Hvorfor skal noen satse på deg om du ikke satser alt selv?, påpeker mobilgründeren.Hittil har det ikke blitt mange kronene i kassa for Bipper Communication. I 2009 hadde selskapet driftsinntekter på 1,48 millioner kroner, men satt igjen med et underskudd på nær én million kroner.- Bipper lanserte kommersielt for første gang i oktober 2010, og har fått god mottakelse i både Norge og Bulgaria, sier Vallestad og forteller at det i årene fra 2007 til 2010 ble brukt betydelig kapital til å utvikle den løsningen som nå er tilgjengelig på markedet.- 2011 og 2012 er årene der vi både skal lansere i flere land og flere produkter. 2011 blir egentlig vårt første år med salgsinntekter, og vi forventer en god omsetning dette året. Break-even forventer vi først å gå i første kvartal 2012, sier hun.Vallestad omtaler tittelen som Årets Gründerkvinne som fantastisk. Hun påpeker at det var seks veldig forskjellige selskaper i finalen og at alle ville ha vært verdige vinnere.- Én million kroner er av stor betydning for selskapet, og prisen betyr masse for meg personlig. For meg er den en anerkjennelse av den reisen jeg har gjennomført de siste tre årene, og av det enorme potensialet vi har og skal realisere de kommende årene, sier hun.- Hva tror du var årsaken til at du stakk av med seieren?- Jeg tror at det er en kombinasjon mellom mine personlige egenskaper og det forretningsmessige potensialet Bipper har. Jeg startet Bipper basert på egne behov - som er et fornuftig utgangspunkt, men helt uten teknologiske kunnskaper og interesser - som er et forferdelig dårlig utgangspunkt.- Jeg har tatt Bipper fra å være en visjon i mitt hode som jeg ikke visste om det var mulig å gjennomføre, til et internasjonalt lansert produkt som har et enormt potensial, sier Vallestad, og påpeker at utfordringen fremover blir å klare å ekspandere raskt nok.Vallestad betegner seg selv om idealisten som endte opp i business ved en "feiltagelse" da datteren begynte på skolen og hun så at små barn var mobilbrukere.- Planen min var å fortsette med det jeg hadde jobbet med i mange år - idealistisk arbeid med fokus på å koble sammen verdens beslutningstakere med yngre grasrotaktivister. Der ligger hjertet mitt. Det kjekke er at jeg som gründer har fått ta med meg idealismen inn i business og gjøre det jeg kan for å etablere og bygge Bipper som et samfunnsengasjert selskap, sier hun, og forteller at hun håper hun kan være til inspirasjon for yngre mennesker, bidra til å øke kvinne andelen innen gründerskap og få flere unge til å satse på egne virksomheter.- Har du drømmer eller mål du enda ikke har fått gjennomført eller nådd?- Jeg har mange mål og drømmer for Bipper, og der er vi på riktig vei. Min langsiktige plan er å kunne bruke resten av mitt liv og min karriere på sosialt entreprenørskap og frivillig arbeid. Jeg ser frem til den dagen der jeg selv sitter med kapital til å kunne investere i og hjelpe frem unge gründere, forteller Vallestad.Hun påpeker også hvor viktig det er å sikre kapitalen for å kunne gjennomføre prosjekter, og at tilgangen til kapital ofte også er avhengig av medieinteressen.- Gründer av The Body Shop, Anita Roddick, var en fantastisk støttespiller for meg i mitt idealistiske arbeid, og hennes engasjement sikret medieinteresse. Når jeg nå har endt opp som forretningskvinne har jeg også sett på henne og hvordan hun har bygget opp selskapet i nytt lys. Måten Anita kombinerte business med samfunnsengasjement på - ikke bare privat men gjennomsyret i hele selskapet - er en ledestjerne for meg, sier Vallestad.- Jeg håper jeg kan klare å skape en posisjon der jeg kan få bruke meg selv og mitt engasjement til å skaffe fokus på viktige grasrotprosjekt og å inspirere gründere til å tenke business og samfunn i kombinasjon. Tiden for ren profittmaksimering mener jeg er forbi.