Adm. direktør i Nordea Norge, Gunn Wærsted, liker ansvar. Ikke for ansvaret skyld, men fordi man får være med og påvirke, skriver Dagens Næringsliv.- Det er jo så mange som har synspunkter, men det hjelper jo ikke å ha det hvis man ikke er i posisjon til å påvirke. Dessuten handler det å ta lederroller om å søke utvikling, som gjerne er et resultat av nye utfordringer. Jeg gikk abolutt ikke ut av BI og tenkte: Okei, så nå skal jeg bli leder!, sier Wærsted til avisen.Hun forteller at ledelse først og fremst handler om sunn fornuft satt i system, mens den andre viktige faktoren er respekt for individet. Det mest utfordrende ved ledelse var for henne å forstå behovet for tydelig kommunikasjon.- Når man er fersk og nyutdannet kan det være lett å tenke at alle er rasjonelle og at de fleste tenker som en selv og derfor intuitivt forstår hva som skal skje og hvorfor. Sånn er det selvsagt ikke, og jeg har lært meg viktigheten av å fortelle ikke bare hva vi skal gjøre men også hva vi ønsker å oppnå og hvorfor. Da oppnår vi at alle har felles mål for arbeidet, sier Wærsted.