Det går fram av en undersøkelse der studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Norge og handelshøyskoler i Danmark, Finland og Sverige har deltatt. Undersøkelsen ble lagt fram under NHH-Symposiet i Bergen onsdag.Hele 83 prosent av studentene ved NHH mener det er viktig at en arbeidsgiver har høye etiske standarder. Kun 24 prosent av de finske studentene mener det samme, mens tallene i Sverige og Danmark er henholdsvis 67 og 63 prosent.Bare 41 prosent av NHH-studentene mener at høy jobbstatus er viktig, mens 79 prosent i Finland og 59 prosent i Sverige er opptatt av dette.Sju av ti økonomistudenter i Sverige har topplederambisjoner, mot kun fire av ti ved de tre andre lærestedene.De norske studentene er mindre yrkesmobile enn studentkolleger i de andre nordiske landene. Kun 8 prosent av de norske studentene ønsker å satse på en internasjonal karriere, mens andelen blant svenske og finske studenter er henholdsvis 21 og 23 prosent.