En ny undersøkelse viser at det er håp for mange av dem som har gått lenge uten jobb. Beregninger fra Nav viser nemlig at 40 prosent av dem som i 2004 hadde vært ledig imellom halvannet og to år, var tilbake i jobb seks år etter, skriver Aftenposten.Ser man på forskjeller mellom kjønnene, er det kvinnene som har den lettest med å komme tilbake i arbeid.- Langtidsledige kvinner kom seg lettere tilbake i jobb enn menn etter langtidsledighet, sier rådgiver i Nav, Johannes Sørbø, til avisen.Dette skjer til tross for at det er flest kvinner som er registrert med "nedsatt arbeidsevne" eller som mottar stønad på grunn av dårlig helse.- Kvinner med dårlig helse kan i større grad ha trukket seg ut av arbeidsmarkedet før de blir langtidsledige. De som fortsetter å søke jobb lenge, kan derfor ha bedre helse enn langtidsledige menn, sier Sørbø, som mener dette kan være noe av forklaringen på at kvinner i større grad kommer i jobb enn menn.