- Dette er bekymringsfullt. Kvinner tjener mindre enn menn og har færre oppsparte midler. I tillegg vet vi at 40 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid, noe som gjør det desto viktigere å ta ansvar for egen økonomi. I snitt får mannlige pensjonister utbetalt 57 300 kroner mer enn hva kvinnene får, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. Den landsomdekkende undersøkelsen Norstat har gjennomført på oppdrag fra Storebrand avdekker at kvinner har dårligst oversikt over egne pensjonrettigheter.Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener kvinner bør sette seg inn i pensjonsrettighetene sine. - Vi vet at forskjellen i størrelsen på alderpensjon for menn og kvinner øker. Kvinner utgjør også en stadig større andel av minstepensjonister: 88 prosent i 2010, sier hun. Forbrukerøkonom Dyhaug oppfordrer kvinner til å vise mer interesse for de økonomiske beslutningene som tas i husholdningen.- Altfor mange er uvitende om at pensjonspoeng ikke deles ved en skilsmisse. Mange har en feilaktig oppfatning av at alt deles likt ved skilsmisse. En løsning er at mannen sparer jevnlig i konas navn når hun er ute i fødselspermisjon eller jobber deltid, sier han, og legger til: Selv om pensjonsopptjeningen for hjemmeværende med barn under seks år er bedret, vil kvinner som tjener over ca 340. 000 kroner, tape pensjonsopptjening ved å være hjemme med barna.