Mer fattigdom blant barnefamilier

Siden 2001 har man sett en økende andel fattige blant barnefamilier, ifølge forsker.

Publisert 28. mars 2011 kl. 13.23
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 16.34
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 151 ord
spare.jpg
Ifølge EU-definisjonen av fattigdom, er det en synkende andel eldre i Norge som kan kategoriseres som fattige, skriver forskning.no. For barnefamilier derimot har det siden 2001 vært en økende andel fattige. - I de skandinaviske landene var andelen fattige blant barnefamilier lavere enn blant befolkningen generelt. Nå er dette på vei til å endre seg, sier forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning til nettstedet.Han mener forklaringen kan være at vi i de senere årene har blitt stadig mer opptatt av å sørge for at det skal lønne seg å arbeide for personer i yrkesaktiv alder.- I familier der foreldrene på tross av dette ikke klarer å få innpass i arbeidslivet, blir barna tapere.- Et av de tøffeste dilemmaene i velferdspolitikken handler om å avveie hensynet til barns behov for inntekt mot det å gi foreldrene insentiver til å arbeide, fortsetter forskeren.Les også: