To av tre foreldre sparer regelmessig til barna sine, viser en undersøkelse utført av Synovate for DnB NOR. Men det er ikke alltid det er økonomisk gunstig å spare øremerket til arvingene.Det mest populære er å opprette en egen konto til sparing for barnet, og hele 84 prosent av de spurte i undersøkelsen sparer på denne måten. 29 prosent sparer i fond, mens 5 prosent setter av penger i forsikring. Noen velger også en kombinasjon av alternativene.- Vil det ikke for de fleste være mer gunstig å betale ned på for eksempel boliglånet?- Rent økonomisk vil det lønne seg å spare på den måten som gir best avkastning. Det vil si at for de fleste lønner det seg da mer å nedbetale boliglånet enn å sette penger bort på sparekonto, forteller forbrukerøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen, til HegnarKvinner.- Da sammenligner en to sikre plasseringsformer. Men om man sparer i fond har historikken vist at for de fleste har avkastningen over tid oversteget boliglånsrenten. Men altså, da er det risiko for svingninger på plasseringen, påpeker hun.
Sparer i eget navnUtdanning og bolig
Jørgensen mener at man allikevel, i tillegg til det økonomiske, også må ta med det "praktiske" i beregningen.- Det å opparbeide en egen konto i barnets navn føles mer øremerket barnet enn om man må låne opp igjen på boligen for å gi barnet en pengestart. Det er en terskel for å låne opp, sier hun.Forbrukerøkonomen mener man bør vurdere nøye om man skal la kontoen stå i eget eller barnets navn. Ifølge undersøkelsen er det en økende tendens til at foreldrene sparer i eget navn. I år svarer 28 prosent at de gjør dette, sammenlignet med 22 og 20 prosent i henholdsvis 2010 og 2009.- Ett element som også kommer inn er at om man sparer i barnets navn, vil disse pengene holdes utenfor deling om det skulle bli et brudd mellom foreldrene, påpeker Jørgensen.- Om man har betalt ned boliglånet og det skulle bli et samlivsbrudd, tror jeg terskelen er enda større for å låne opp og sette bort penger til barna. Da skal begge etablere seg igjen og trenger ofte den egenkapitalen man kan få. Så dette blir en avveining, sier forbrukerøkonomen.Det er ofte ønsket om å gi barna økonomisk sikkerhet og handlefrihet når de skal etablere seg, som ligger bak sparingen.Hovedformålet til foreldrene er ifølge DnB NORs undersøkelse barnas utdannelse, og 39 prosent svarer at de sparer med dette formålet. 24 prosent sparer til barnas boligetablering, mens hele 30 prosent sier at de skal la barna selv få bestemme hva pengene skal gå til.- Det siste tror jeg at jeg ville tenkt meg om litt ekstra på, og i hvert fall ikke kommunisert til barna at det er slik. Da kommer det fort helt andre forbruksmål enn utdanning og bolig i barnas tanker, påpeker Jørgensen.Hun mener det uansett ikke finnes noen ulemper ved å spare til barna.- De fleste ønsker alt godt for barna sine og vil gjerne hjelpe til med etablering. Det kan være et tungt løft å hjelpe barna økonomisk den dagen de trenger det om man ikke har spart opp litt underveis, forteller forbrukerøkonomen.- Hvilke fordeler er det ved å sette til side penger øremerket barna?- Fordelen med øremerkede penger er at de ikke så lett brukes til andre formål. Ved en krise kan nok noen ty til barnas konto, men det sitter veldig langt inne for de fleste, sier Jørgensen.