En togtur fra Trondheim til Oslo som tar mindre enn tre timer høres ut som en drøm. Det kan bli virkelighet dersom det blir høyhastighetstog på strekningen. Men hvilke traseer egner seg best, hvor skal tog stoppe, og hva vil det koste? Dette og flere andre spørsmål skal Rambøll finne svar på etter å ha blitt tildelt oppgaven med å utrede høyhastighetstog mellom Trondheim og Oslo.Det er Jernbaneverket som har gitt Rambøll oppgaven med å utrede fremtidens hurtigtogsforbindelse mellom trønderhovedstaden og landets hovedstad. Utredningen vil ta for seg trasévalg, stoppemønster og stasjonsplassering. Videre skal Rambøll utrede kostnader ved å bygge og å drive høyhastighetstog.Høyhastighetsutredningen skal leveres 1. februar 2012.