Så mange som 58 prosent av norske arbeidstakere vil flytte, gjerne til et annet land eller kontinent, for å få den rette jobben, viser tall fra Kelly Services årlige arbeidslivsundersøkelse "Kelly Global Workforce Index".Undersøkelsen omfatter 97.000 respondenter i 30 land, inkludert cirka 1.600 i Norge.- I mange bransjer ser vi at det blir mer og mer vanlig å flytte på seg for å få jobb, sier adm direktør i Kelly Services Norge, Turid Momyr, i en kommentar.- Mange ønsker nye opplevelser og nye utfordringer gjennom å flytte på seg, i alle fall for noen år. Innenfor enkelte segmenter er det vanlig å gå på tvers av grenser på jakt etter de beste kandidatene, noe som igjen betyr større karrieremuligheter for de som betrakter hele verden som sin potensielle arbeidsplass, påpeker hun.De yngste er de mest mobile, og hele 38 prosent av arbeidstakerne i aldersgruppen 18-29 år flytter gjerne. Til sammenligning er flyttevilligheten i aldersgruppene 30-47 år og 48-65 år på henholdsvis 27 og 18 prosent. Det er også forskjell blant kjønnene, og menn er mer villige til å flytte på seg enn kvinner.
Europa er favoritten
Blant de spurte svarer 29 prosent at de kun ville flyttet innenfor Norge, mens en like stor andel sier at de gjerne også flytter til utlandet.Blant de sistnevnte er Europa det mest populære kontinentet, etterfulgt av Nord-Amerika, Asia, Sør-Amerika, Afrika og til slutt Midt-Østen.- Kompetanse som en gang i tiden var spesifikk for enkelte regioner eller land, er nå å finne stort sett over alt, og mobilitet og helse er blitt viktige element i folks karriereutvikling, forteller Momyr.- I raskt voksende sektorer som teknologi, vitenskap, finans og helse er det stor global etterspørsel, og personer som er villige til å flytte på seg kan nyte godt av ulike goder og muligheter som dette gir, sier hun.Villigheten til å flytte til et annet kontinent bunner ifølge undersøkelsen først og fremst i selve "opplevelsen", ikke nødvendigvis i ønsket om å flytte permanent. 63 prosent av de spurte sier at de er forberedt på å bo utenlands i en periode på tre år eller kortere.