Kvinnenettverket ville vrake Huitfeldt

Det har vært dårlig stemning rundt Anniken Huitfeldts innsats som leder av partiets kvinnenettverk.

Huitfeldt_Anniken.jpg
Kultur

Flere "sentrale kilder" i Arbeiderpartiet bekrefter at Anniken Huitfeldts status som leder i partiets kvinnenettverk har vært omdiskutert i valgkomiteen, og at stemningen har vært så dårlig at rundt halvparten av medlemmene i komiteen ønsket å bytte henne ut. Stoltenberg har derimot gitt klar beskjed om at kulturministeren skal vernes, skriver Dagens Næringsliv.Ifølge avisens kilder er det to årsaker til at Huitfeldt ønskes varket. Det første er mangel på engasjement og dermed usynlighet i den kjønnspolitiske debatten. Det andre er at hun i tre sentrale saker - lovbestemt rett til heltid, lovforbudet mot sexkjøp og tredeling av foreldrepermisjonen - har gått på tvers av den rådende oppfatningen blant kvinnene i partiet.Huitfeldt på sin side sier at hun ikke er klar over kritikken som har vært rettet mot henne.- Jeg kommer rett fra møte i kvinnenettverkets styringsgruppe, og jeg har jevnlig samling med alle lederne av kvinnenettverkene i fylkene. Der er det aldri blitt tatt opp noe kritikk av måten jeg ledet det kvinnepolitiske arbeidet på, sier hun til Dagens Næringsliv.

Nyheter
Kultur