jobb lei skuffet.jpg

Kvinner forlot sjefsjobbene

Liten innflytelse over egen arbeidssituasjon fører til at mange sjefer slutter i jobben etter relativt kort tid.

Utilstrekkelige forutsetninger for å gjøre en god jobb og maktstrukturer som hindrer kvinner fra å avansere, er blant årsakene til at kvinner i offentlig sektor ikke blir værende i sjefsstillinger, skriver det svenske nettstedet suntliv.nu, ifølge Ukeavisen Ledelse.Lektor i arbeidsvitenskap ved Malmö høgskola, Tuija Muhonen, intervjuet ved to tilfeller - i 1996 og 2007 - 38 kvinner ansatt i svenske kommuner. Under det første intervjuet jobbet alle som sjefer eller spesialister. I 2007 jobbet halvparten av kvinnene på samme nivå eller lavere, mens den andre halvparten hadde avansert noe.Muhonen mener kvinner ofte får sjefsstillinger i forbindelse med nedskjæringer og omstillinger. Ettersom karrieremulighetene er mer begrenset for kvinner enn menn, mener lektoren at mange kvinner velger å takke ja til disse risikofylte sjefsjobbene. Men, om de misslykkes risikerer de å måtte ta konsekvensene alene, noe som kan resultere i utbrenthet eller omplassering.Fire av kvinnene i undersøkelsen hadde før det siste intervjuet forlatt sjefsstillingene sine på grunn av nettopp utbrenthet. De opplevde ifølge nettstedet at de hadde kjempet hardt for å mestre arbeidssituasjonen, men at de ikke hadde fått støtte til å drive organisasjonen på den måten som var nødvendig. To av kvinnene hadde også måttet forlate stillingen på grunn av uenighet med en ny politisk ledelse i kommunen.- Det var slående at det hadde vært en så anstrengende periode for flere av intervjuobjektene, sier Muhonene, til suntliv.nu.En fellesnevner blant de som slutter som sjefer er opplevelsen av å ikke ha innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.- Når man tar på seg en sjefsrolle er man nok bevisst på at det innebærer høye krav. Det man derimot kanskje ikke forventer er at man ikke skal kunne ha kontroll, forteller Katrin Skagert ved Institutet för stressmedisin i Göteborg, til nettstedet.I sitt doktorgradsarbeid fulgte hun 216 ledere innen primærhelsetjenesten, sykehus og tannhelse. 40 prosent lederne sluttet i sjefsstillingen i løpet av perioden.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også