Slik ville hun plassert 1 million

Investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen trekker frem tre selskap hun har tro på.

christensen.jpg
Kultur

Finansavisen har bedt ekspertene svare på hvordan de ville plassert én million kroner i dagens marked. Formålet med porteføljen er å plassere penger slik at de er eksponert for en eventuell opptur.Vær oppmerksom på at en slik portefølje representerer høy risiko. Tidshorisont er to år. Fokus er på aksjer, men ekspertene har adgang til å anbefale alt som kan handles hos et vanlig norsk meglerhus. Porteføljen må inneholde mer enn én plassering.Slik ville Pernille Skarstein Christensen, investeringsdirektør i Carnegie Kapitalforvaltning, plassert 1 million kroner:330.000,- i Hydro. Drar fordeler av en verden med økende råvarepriser. Oppkjøpet av Vale er ikke priset inn i aksjen.330.000,- i Subsea 7. Vi forventer fortsatt svært god ordreinngang de neste månedene. Selskapet opererer i et vekstmarked med høye inngangsbarrierer og få konkurrenter.330.000,- i Storebrand. Selskapets solide posisjon i markedet for innskuddspensjon i Norge og Sverige bør gi godt inntjeningspotensial. Vi forventer at kostnadskuttene vil fortsette samtidig som vi vil se bedrede finansielle resultater.

Nyheter
Kultur