- Utsletter norske lederverdier

Organisasjonen Lederne ser med stor bekymring på det de betegner som trojansk hest i norsk arbeidsliv.

jobb karriere.jpg

- Vi risikerer å få et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.Ledelsesmetoder basert på amerikanske HR-modeller har økende innflytelse og blir stadig oftere sluppet inn i toneangivende norske bedrifter. Samtidig viser resultater fra Norsk Ledelsesbarometer at kun tre av ti tillitsvalgte føler at ledelsen er interessert i deres innspill, og at bare seks av ti norske mellomledere vurderer sjefen sin som kompetent. - Om ikke bremsene settes på snart, er det en overhengende fare for at den "norske modellen", med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte og erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer Brekke.Lite forhandlingsromHan mener de nye ledelsesmetodene langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter. - Mål settes ovenfra, og de ansatte kan kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse lederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler. Få har personlig arbeidserfaring eller har gått i gradene i bedriften, sier Brekke. Stein Stugu og Bitten Nordrik i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte stårbak produksjonen av Norsk Ledelsesbarometer på vegne av Lederne. Stugu mener at filosofien bak amerikansk HR-ledelse naturlig begrenser ansattes mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass. - I mange sammenhenger har vi sett at det er stor avstand mellom hva arbeidstakere opplever å kunne påvirke og det de burde ha innflytelse på etter arbeidsmiljøloven og ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens både norsk ledelse og lov- og avtaleverk gir plass til tillitsvalgte og verneombud i en bedriftsorganisasjon, har HR-ledelse et annet verdisyn, sier Stugu. Ønsker ikke andreI Ledelsesbarometeret avdekkes det at mange ansatte opplever at toppledelsen i virksomheten har holdninger som minner mest om et gammeldags enevelde. Mer enn tre av ti angir at holdninger som "Er du ikke med oss, er du mot oss" og "Aksepterer betingelsene eller finn deg noe annet å gjøre " er utbredt i toppledelsen. Brekke påpeker at ledere i selskaper som benytter HR-modeller og styringsformer som for eksempel franchise, har en overdreven tro på at ledelsen, altså dem selv, alltid vet best. - Den beste løsningen er å øke kunnskapen blant både ansatte og bedriftsledere. En reflektert leder som klarer å hente fram det beste i sine ansatte og selv, vil mest sannsynlig også skape innovasjon, sunn økonomi og fornøyde medarbeidere, mener Brekke.