Ifølge Eurostat bruker innbyggerne i Norge i gjennomsnitt 11,7 prosent av inntekten på å kjøpe matvarer og alkoholfrie drikkevarer. På 1950-tallet måtte vi bruke over 40 prosent av inntekten på mat.- Nordmenn har god råd i dag og bruker relativt lite av inntekten på matvarer. Det har sammenheng med velstandsutviklingen, men du kan også si at matprisene her i landet er lave i forhold til inntektsnivået, sier Eiliv Mørk i Statistisk sentralbyrå (SSB) til.I Norden er det kun i Sverige at innbyggerne bruker en lavere andel av inntekten på mat og drikke. Luxembourg kommer best ut på statistikken.I Danmark og Finland må folk bruke mer av inntekten enn nordmenn på mat og drikke.- Den enkle forklaringen er at lønnsnivået i Norge er høyt, og selv om mange sier at maten er dyr, så går relativt lite av inntekten vår med til å kjøpe den. Statistisk sett er derfor maten relativt billig i Norge, sier rådgiver Mads Svennerud ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).Målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, ligger Norge enda høyere på listen. I 2009 var det kun Luxembourg og Nederland som lå bedre an enn Norge.- Det viser at maten her i landet er relativt billig både målt etter inntekt og bruttonasjonalprodukt, sier Svennerud.Matprisene i Norge er så lave at de ikke utgjør noe problem for de fleste, mener næringspolitisk sjef Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke.Han mener debatten nå bør handle mer om vareutvalg og kvalitet. (©NTB)