Når du er din egen megler

Det er ifølge undersøkelse ingen risikosport å selge bolig på egenhånd. Her er 10 punkter du kan følge.

eiendom_bolig.jpg
Kultur

Fra nyttår 2010 fikk boligeiere selv tilgang til å annonsere boligen sin for salg på finn.no og lignende portaler. Nå viser det seg at flere boligselgere er fornøyde etter å ha gjort salgsjobben på egenhånd. De anbefaler også andre å gjøre det samme.Dette kommer frem i en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort blant 27 boligeiere som har solgt bolig uten bruk av megler i salgsjobben.Det viser seg også at det store flertallet ville gjort det samme en gang til, dersom de skulle selge bolig på nytt.Sparte utgifterDe fleste valgte å selge selv fordi de forventet at det skulle bli billigere, svarte 16 av 27 boligselgere i stikkprøveundersøkelsen.Alle sparte utgifter til eiendomsmegler - og salgssummen samsvarte i hovedsak med prisforventningene.10 sjekkpunkterFor at du skal unngå å havne i en klagesituasjon når du velger å selge boligen selv, har Forbrukerrådet satt sammen en liste med 10 punkter det kan være lurt å se igjennom før du går i gang:1. Bekreftet grunnboksutskriftInnhentes fra Statens Kartverk. Servitutter, som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett, osv) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at en må spørre naboer og tidligere eiere.Opplysninger om eventuell forkjøpsrett må også innhentes.2. Kommunale opplysningerInnhente informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen:- Reguleringsplaner.- Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.- Pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feievesen.- Om eventuelt utleieforhold er godkjent.- Målebrev.- Ligningsverdi og kommunale avgifter3. Teknisk tilstandsrapportForbrukerrådet anbefaler at det investeres i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres.- Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Sørg for at interessenter får god anledning til å sette seg inn i tilstandsrapporten før visning.- Ta kontakt med takstmann.4. Prisopplysninger- Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget, osv. Det finnes også tjenester på nett som kan gi en pekepinn på hva tilsvarende boliger er verdt.5. SalgsoppgaveLag en salgsoppgave som kan deles ut eller publiseres:- Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider.- Gi en god og sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord.- Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, f.eks. i nabolaget, og følg malen. Se Eiendomsmeglerloven, § 6-7 og bransjenormen for markedsføring av boliger.6. AnnonseringenVurder hvor og hvordan du vil annonsere:- Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente.7. Visninger- Klargjør boligen og eiendommen for visning.- Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid i forhold til visninger- Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen- Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri, osv dersom det er ønskelig.8. Budrunde- Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.- Budene må være skriftlige.- Før budlogg- Budgiver- Tidspunkt for budet- Beløp- Akseptfrist9. Kontrakt - Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt.Kjøpekontrakt og selgers sjekkliste kan lastes ned på: www.forbrukerportalen.no10. OppgjørInnebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser.Punkt 10, og til en viss grad punkt 9, anbefaler Forbrukerrådet at gjennomføres ved hjelp av advokat eller eiendomsmegler, eventuelt bank. Søk på nettet etter formidlere.

Nyheter
Kultur