- Taper milliarder på feilansettelser

Slurvete rekruttering gir for mange svindyre feilansettelser, viser fersk undersøkelse.

kroner.jpg
Kultur

2 av 3 ledere i Norge har gjort en feilansettelse, men mange synes det er tabu å innrømme det. Kanskje ikke så rart når de selv hevder at én feilansettelse koster bedriften flere hundre tusen kroner.Videre mener 7 av 10 ledere at arbeidsmiljøloven gjør det for vanskelig å bli kvitt uønskede ansatte.Det viser en landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 992 ledere og 1222 arbeidstakere uten lederstilling- Å ansette er noe av det viktigste en leder gjør, og feilansettelser noe av det dyreste. Vårens undersøkelse viser at en tredjedel av norske ledere tror en feilansettelse koster bedriften mer enn en halv million kroner. Selv anslår jeg snittprisen til å ligge oppunder en million, sier Per Bergerud, adm. direktør for Proffice Norge.Han mener det er et tankekors at ledere bruker for lite tid på å ansette riktige folk - og i etterkant ønsker en arbeidsmiljølov som gjør det lettere å bli kvitt feilansettelser.7 av 10 ledere mener nemlig at arbeidsmiljøloven er for streng og gjør det vanskelig å si opp medarbeidere som ikke fungerer sosialt eller faglig på arbeidsplassen. Videre viser det seg at like mange har ansatte de per i dag ville erstattet med nye, om det ikke var i strid med lovverket og fikk konsekvenser.Flere ledere i offentlig enn privat sektor har ansatte de gjerne skulle erstattet.- Må slutte å slurve84 prosent av norske ledere mener det er lett å foreta forhastede og feil ansettelser når bedriften raskt trenger folk, og kun 26 prosent sjekker referanser arbeidssøker ikke har oppgitt. Bare 14 prosent "googler" alltid en potensiell ny medarbeider, viser undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.Andre mindre heldige faktorer som går igjen i en rekrutteringsfase er at for mange ledere stoler for mye på magefølelsen, at de fokuserer for mye på trynefaktor, og at de ikke er flinke nok på oppfølging. 7 av 10 ledere hevder at en feil ansettelse kunne blitt en riktig ansettelse i gitte tilfeller, om arbeidsgiver hadde vært flinkere til nettopp oppfølging.Over halvparten av lederne mener en feilansettelse skyldes dårlig lederskap. - Resultatene fra undersøkelsen viser gjennomgående at arbeidsgiver i mange tilfeller har seg selv å takke for feilansettelsen. Det er interessant at så mange ledere selv synes å vite hvorfor de feilansetter, men likevel slurver, sier Bergerud.Han mener mange bør begynne å følge egne råd, eller finne alternative rekrutteringsløsninger.- For slik det er nå taper næringslivet milliarder av kroner på feilansettelser, sier Per Bergerud.

Nyheter
Kultur