En av fire er samboere

I gruppen 20-34 år er det langt flere kvinner enn menn som er samboere.

samboere_par.jpg
Kultur

Andelen samboere ligger på 25 prosent av dem som lever i samliv, slik den har gjort de siste årene, opplyser SSB i en melding. Det er flest samboere i de yngste aldersgruppene. Blant alle, om man lever i samliv eller ikke, var samboerandelen 17 prosent.Mens det i perioden 1993-95 var 20 prosent samboere blant dem som levde i samliv, økte andelen til 25 prosent frem til 2004 og ligger fremdeles på det nivået.I alt 32 prosent av alle i utvalget svarte at de ikke levde i samliv, det er noen færre enn i 2009.Blant alle i utvalget mellom 20-34 år er det langt flere kvinner enn menn som er samboere, 38 prosent kvinner og 27 prosent menn. I aldersgruppen 35-44 er det motsatt, med henholdsvis 22 og 26 prosent. I de eldre aldersgruppene er det derimot små forskjeller.Hovedforklaringen på kjønnsforskjellene i yngre aldersgrupper er at kvinner starter sine samliv tidligere enn menn. At kjønnsforskjellene utjevnes i de eldste aldersgruppene, har sammenheng med antallet potensielle partnere. Menn har langt sjeldnere enn kvinner mistet ektefellen, som følge av at kvinner lever lengre enn menn.For kvinner vil andelen samboere dermed påvirkes av mulighetene for reetablering. De har et mindre marked av aktuelle menn, og det blir ytterligere mindre fordi aldersforskjellen gjerne er større ved annengangsetablering.Det er en generell trend at kvinner er noen år yngre enn mannen hun lever sammen med. Registerbasert statistikk viser at forskjellen i alder mellom kvinner og menn i ekteskap i gjennomsnitt er rundt tre år.

Nyheter
Kultur