- Treårig fastrente-avtale ligger nå kun 0,05 prosentpoeng over vår flytende rente på boliglån over to millioner kroner. Det er en ekstremsituasjon, sier privatøkonom i Fokus Bank, Monica Haftorn Iversen, i en kommentar.Lørdag skrev HegnarOnline at , noe som burde gi historisk billige fastrentelån. På det tidspunktet ønsket verken informasjonsdirektøren i Fokus Bank eller DnB NOR å kommentere saken.Nå har Fokus Bank valgt å sette 5-års fastrenten ned til 3,9 prosent, mens den tiårige fastrenten er satt til 4,4 prosent.- Fastrente er ferskvare - særlig nå i et marked som svinger mye. På få dager satte vi ned fastrentene med inntil 0,3 prosentpoeng. Det er uvanlig mye, påpeker Haftorn Iversen.Stadig flere av lånetakerne velger nå også å binde renten, og tall fra banken viser at 15 prosent av de som tok opp nye lån i juli valgte fastrenter. I mai var dette tallet på 6 prosent.- Vi anbefaler ingen å inngå fastrente lån ut i fra et mål om å "slå markedet", men mange bør nok tenke nøye gjennom sin økonomiske situasjon, sier privatøkonomen.Les også: