Djerv dame? Få 200.000 kroner!

Djervhetsprisen skal hedre kvinnelige gründere. 200.000 kroner er i potten som deles ut 13. oktober.

Penger2.jpg
Kultur

- Er du en djerv, kvinnelig gründer - eller vet du om noen? Da kan Djervhetsprisen være noe for deg! sier Camilla Prytz, prosjektleder hos prorektor for næringsliv og nyskaping ved NTNU.- Prisen skal fremme de djerve kvinnene som tør å ta en sjanse, sier hun videre. Det er også viktig å høre deres historier, og lære av deres erfaringer.Etablering av bedrifter er viktig for verdiskaping i Norge. Særlig i forhold til samfunnsutvikling og nye arbeidsplasser, er bedrifter med vekstambisjoner viktige. NTNU belønner og hedrer kvinnelige gründere med kapital, og totalt er det 200.000 kroner i potten- Det er derfor viktig å stimulere til kvinnelig entreprenørskap. Fordi denne ressursen kan utnyttes bedre, sier hun.Djervhetsprisen er et lite bidrag i forhold til dette. Den støtter regjeringens målsetting om et måltall på 40 prosent kvinnelige gründere innen 2013.Les om Elisabeth Norderup Michelson som fikk delt andreplassering i fjor.Kvinner med motDefinisjon på djervheter er som følger: Modig, uredd, dristig, freidig, pågående, frekk, ivrig, flink.På NTNUs sider kan man lese ulike eksempler på "djervhet". Blant annet kan det være at man har brutt med omgivelsenes forventninger, at man har etablert seg i mannsdominerte bransjer, at man har turt å satse økonomisk, at man har turt å satse nasjonalt og internasjonalt, eller har turt å ta en posisjon som har kostet krefter.Det er også mulig for andre personer å innstille kandidater, og det gis åpning for å innstille flere kvinner, dersom det er flere i gründerteamet.Er det menn i gründerteamet, må kvinnen(e) som nomineres ha hatt en sentral rolle.Juryen ønsker å få inn søknader som forteller historier om kvinnelige gründere som har vært djerve.HER KAN DU SØKE!Djervhetsprisen deles ut under konferansen Posisjon på NTNU i Trondheim 13. oktober. Søknadsfristen er 25. september 2011.