- Folk ønsker å vite hvordan de står stilt ved for eksempel innvilgelse av kredittkort, lån eller telefonabonnementer. Er de på vippen kan de skaffe tilleggsinformasjon i forsøk på å få lånet eller kreditten innvilget, sier viseadm. dir. i AAA Soliditet, Frode Berg.Mange er også nysgjerrige på hva som er registret av kredittopplysninger på dem, og kan få denne informasjonen tilsendt oppdatert på en enkel og rask måte.Hittil i år har over 4000 nordmenn sjekket seg selv.- Det er mange som får sin kredittvurdering endret i løpet av et år, og for disse er det greit å være klar over endringene i forkant av søknader om lån og kreditt, sier Berg.
Enkelt og sikkert
Kredittsjekken kan enkelt gjennomføres via telefon eller pc. Send "db" mellomrom og ditt "personnummer" til 2272 fra din egen mobiltelefon.Det er viktig at telefonen er registrert på deg privat, og ikke på et firma, siden dette sjekkes automatisk mot personnummeret. Dette gjøres for at bare du og ingen uvedkommende skal kunne sjekke din kredittverdighet.I tillegg får du en kredittscore mellom 0 og 100, hvor 100 er best.Kredittscoren er en samlet vurdering av hvor robust økonomi du har. Du får også informasjon om eventuelle utestående krav noen måtte ha på deg, med antall og dato. - Disse opplysningene er en god pekepinn på om du vil få ja til kreditt i forretninger og finansinstitusjoner. Vær likevel oppmerksom på at ulike forretninger og banker ikke alltid vurderer opplysningene likt, sier Frode Berg.