Tidligere denne uken publiserte British Journal of Sports Medicine nyheten om at TV-titting kan være farlig.- TV-titting kan bli assosiert med tap av liv på samme måte som andre store risikofaktorer, som fysisk inaktivitet og fedme.Det er selve sittingen foran skjermen, ikke det at en faktisk ser TV som i følge studiet er det farlige.
Farlig sittingKan miste fem år
Studien er det forskere ved det australske forskningssenteret for diabetes 2, overvekt og livsstil, AusDiab, som har foretatt.De har basert studien på nasjonale tall i Australia for livsstilssykdommer, tall for mediebruk, og en nasjonal helseundersøkelse med over 11 000 australske respondenter. Personene som besvarte undersøkelsen er alle over 25 år. Spørsmålet de ble stilt, var hva den totale tiden de har brukt på TV-titting eller filmer den siste uken, var på.Forskerne fant at det å sitte, ikke bare gir tresmak i baken. Men dårlig helse. Fritidssitting som sitting i bil, foran TV, eller på jobben, er assosiert med høyere risiko for dødlighet.- En amerikaner sitter i gjennomsnitt 35, 5 timer i uken og ser fjernsyn, skriver de i undersøkelsen.Videre står det at denne sittingen særlig er forbundet med utviklingen av hjerte- og karsykdommer.Er du over 25 år gammel, mister du for hver eneste time med TV-titting, nesten 22 minutter i levetid. I hvert fall var det hva resultatet ble etter undersøkelsen som ble utført i Australia i 2008.En australier som ser på TV i gjennomsnitt seks timer, hver dag, kan forvente å leve nesten fem år mindre enn en person ikke ser på skjermen.Disse funnene viser at et betydelig tap av levetid kan assosieres med mye TV-titting. Dette er første studie som måler tap av levetid som følge av sitting, både for individer og grupper.Konklusjonen til studiet er at TV-titting kan ha uønskede helsekonsekvenser, som konkurrerer med effekten av lite fysisk aktivitet, fedme og røyking. Videre studier må utføres for å bekrefte, samt spesifisere sammenhengen mellom TV-titting og dødelighet.Når det gjelder TV-titting for barn, har Australia og USA satt sin anbefaling til maks to timer per dag. Med videre studier, kan voksne også få en slik anbefaling satt av myndighetene.