Imponert over unge entreprenører

En evaluering viser at "Ungt Entreprenørskap" tilbyr en stor mengde programmer med høy kvalitet. Liv Signe Navarsete er imponert.

Liv_Signe_Navarsete.jpg
Kultur

- En solid organisasjon med relativt få ansatte, som når ut til svært mange elever og studenter, slår evalueringen av Ungt Entreprenørskap fast.Det er Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø, som har evaluert tilskuddet til organisasjonen. I 2010 var over 150.000 elever og studenter med i ulike aktivitetar, i regi av Ungt Entreprenørskap.- Jeg er opptatt av at det er et rikt mangfold av arbeidsplasser over hele landet. For å få det til, trenger vi mange med pågangsmot og stå-på-vilje, som vil starte sine egne bedrifter. Jeg er imponert over engasjementet, kreativiteten og motet som Ungt Entreprenørskap er med på å utløse hos unge skapere, sier kommunal- og regionalminister, Liv Signe Navarsete.I 2009 la Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, og Kommunal- og regionaldepartementet fram en handlingsplan, for entreprenørskap i utdanningen. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsrettet opplæring innenfor alle nivå og fagområder, i utdanningssystemet. Dette er Ungt Entreprenørskap en viktig aktør i.Organisasjojnen er fri og uavhengig, og arbeider aktivt sammen med skoler og utdanningsinstitusjoner, så elever og studenter får et tilbud om opplæring i entreprenørskap. Aktiviteten har vokst kraftig, siden oppstart i 1997.

Nyheter
Kultur