- Det kan være lurt å justere ned forventningene vi alle har til hvor raskt økonomien og vår egen økonomi skal vokse, sier sjeføkonom i SpareBank 1, Elisabeth Holvik, i en melding.Hun tror at vi nå går inn i en periode hvor både avkastningen på investeringer og lønnsveksten vil bli lavere.- Kostnadsnivået i Norge må trolig ned. Vi kan ikke ha samme høye lønnsvekst, mens andre land reduserer sine lønninger. Da vil konkurransen for Norge over tid svekke seg kraftig, sier Holvik.På rentemøtet onsdag i forrige uke bestemte Norges Bank seg for å .- Det at Norge nå vil bli smittet av denne finanskrisen, gjør at rentene vil bli holdt lave lenge og det er jo tilsynelatende en gladnyhet for oss med lån. Men det er en tilsynelatenhet fordi de lave rentene betyr at vi kommer til å få svakere vekst fremover, sier Holvik og påpeker at inflasjonen dermed vil falle, noe som igjen fører til lavere lønnsvekst.- Norges Bank har sagt at rentene trolig vil ligge lave lenge fremover, og i finansmarkedet priser de inn at Norges Bank vil holde renten uendret ut 2012. Men en må huske at kredittpåslaget, altså bankene sine lånekostnader, har økt. Det gjør at rentene ut til bedrifter og boliglån trolig vil stige selv om Norges Bank holder renten uendret, sier sjeføkonomen.- Hvis man skal gi noen gode råd i en slik lavrente-verden, så tror jeg det første er at vanlige folk må få litt kontroll med gjelden sin og redusere gjeldsgraden sin til et komfortabelt nivå, sier Holvik.Hun påpeker også at man bør ta høyde for at prisveksten i boligmarkedet vil stoppe opp eller falle litt fremover. Med lavere gjeldsgrad har man noe å falle tilbake på om boligprisene mot formodning skulle bli svakere.Holvik anbefaler også å starte med månedlig sparing.- Begynn å spar. Venn deg til å spare fordi det blir vanskeligere å lånefinansiere ting i fremtiden, råder sjeføkonomen, og forteller videre at valget mellom å spare på børs eller i bank kommer an på hvor stor risiko man tåler.- Man må tåle de børssvingningene vi har sett og en må også forvente at avkastningen i aksjemarkedene vil bli svakere i fremtiden. Det kommer av at verden vil vokse litt svakere enn det vi har vært vant til, inntil gjeldsnivået i land og husholdningssektorer rundt om i verden har kommet ned på et litt mer bærekraftig nivå, presiserer hun.Les også: