Kaffepausen forlenger livet

Et godt arbeidsmiljø og givende småprat på jobben øker sjansen for å leve et langt liv, viser ny forskning.

Foto: Scanpix
Kultur

En studie fra Universitetet i Tel Aviv i Israel, som fulgte arbeidstakere i 20 år, viser at deltakerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstakerne, skriver Forskning.no.820 deltakere i alderen 25 til 65 ble rekruttert til studien i forbindelse med en vanlig helsesjekk i 1988. Deltakerne arbeidet i gjennomsnitt 8,8 timer daglig i ulike sektorer, som finans og helse. Forskerne fulgte helsejournalene deres i 20 år og evaluerte de sosiale forholdene på arbeidsstedene deres.Etter å ha kontrollert for psykologiske, atferdsmessige eller fysiologiske faktorer som kunne påvirke resultatet - for eksempel alder, røyking eller depresjon - viser det seg at følelsesmessig støtte er den sterkeste indikatoren for fremtidig helse. I løpet av studien døde 53 deltakere, og flesteparten av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger.Alt i alt hadde deltakerne som rapporterte om dårlig kontakt med medarbeidere, en 140 prosent større risiko for å dø i løpet av 20-årsperioden. Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology. (©NTB)