- Min tilnærming er den samme i dag som under studiene, og først få en oversikt over emnet og forstå kjernen i temaet, for så å bygge mer dybde og breddeinnsikt, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Microsoft Norge til Dn.- Det å øve seg til å rask skaffe seg et overblikk er en utmerket egenskap også senere i livet hvor tid er en knapphetsfaktor og beslutninger må tas løpende, fortsetter Skryseth.Hun peker ifølge avisen på at er man flink til å holde seg orientert i nyhetsbildet, og kan sette læringen i kontekst av det som er dagsaktuelt, er det enklere å skape engasjement og forståelse.