- Skolen må være en skole for livet. Den skal ikke bare gi utdanning, men også danning, sier partileder Knut Arild Hareide til NTB.KrF vil ha mobbeombud og at alle kommuner skal ha et antimobbeprogram. Videre vil partiet at alle skoler skal ha et sosialt prosjekt der elevene for eksempel hjelper elever i andre land. Det tredje punktet er at alle kommuner skal utarbeide et verdidokument for skolene.- Vi vil også at religions-, etikk- og livssynsfaget styrkes ved at faget blir et obligatorisk fag for alle lærerstudenter. Da det ble vedtatt at faget ikke skulle være obligatorisk ved utdanningen av nye lærere, er det ingen tvil om at faget ble sterkt svekket, sier Hareide. Han trekker fram mangfoldet til elevene som skolens største utfordring.- Derfor er skolen en så viktig arena for dialog og brubygging der vi som enkeltmennesker og grupper er og vil være forskjellige. Derfor må kampen mot mobbing vinnes hver dag på nytt gjennom systematisk arbeid, sier han.
Ikke bare PISA
Hareide advarer mot en skole som er ensidig opptatt av å måle kunnskaper slik den internasjonale kunnskapstesten PISA gjør.- Vi må være på vakt mot det smale kunnskapssyn som klemmer skolen fast i nyhetspedagogikkens skrustikke. Skolen er et veksthus, ikke bare en kunnskapsproduserende bedrift. Vi vil ha en skole som tar sitt brede danningsmandat på alvor og gir barn og unge både lærekraft og sterk personlig værekraft, sier KrF-lederen.KrF-lederen sier at det er nødvendig med større variasjon mellom praktiske og teoretiske læringsformer.- Derfor trenger skolen ikke bare flere og enda bedre lærere, men også økt tilgang til andre yrkesgrupper som miljøterapeuter og helsesøstre, sier Hareide.