- Vi vil vise hvilken rolle næringslivet kan spille for å gjøre skolen bedre. Men vi gjør det med stor respekt for det skolen representerer. Vi kjefter litt mindre enn før, men vil løfte fram de gode eksemplene, sier NHO-direktør John G. Bernander til NTB.Torsdag la han fram NHOs resept for en bedre tilnærming mellom skole og arbeidsliv under den nasjonale opplæringskonferansen i Tromsø. For NHO er det maktpåliggende å tette det stadig økende gapet mellom næringslivets behov for fagutdannet arbeidskraft og frafallet i skolen.I politikkdokumentet «Kompetanse og utvikling» listes ambisjonene NHO setter både for seg selv og for den norske skolen det kommende tiåret. Norske elever må komme opp fra midten til å bli blant de ti beste landene i PISA-undersøkelsene. Yrkesfagene må både få en anerkjennelse og statusheving.- Frafallet fra yrkesfagene er en hovedbekymring for Norge. Vi må alle ta et ansvar for at også de som faller ut må med, sier Bernander.