Senioranalytiker i DnB NOR Markets, Kjersti Haugland, mener denne ukens nyheter om Aldous-funnet i Nordsjøen vil gi positive effekter i bøtter og spann, skriver Dagens Næringsliv.Hun påpeker at norsk økonomi de siste årene har vært preget av et usedvanlig godt bytteforhold. Prisene på olje andre varer vi selger har steget, mens det vi importerer har falt i verdi. Det har gitt norske lønnsmottakere sterk økning i reallønningene. Utsiktene til økt oljeproduksjon kan gjøre at den norske gullalderen fortsetter.- Den norske annerledesheten kommer til å vedvare og norsk økonomi kommer til å fortsette å vokse jevnt og trutt, sier Haugland til avisen.- Hvis vårt oljeprisanslag holder stikk, kan vi forvente at lønnsveksten kommer til å bli høyere enn hos handelspartnere i flere år fremover, sier analytikeren, som spår en oljepris på 150 dollar fatet i 2015.