Kontrollkomiteen i RBK velges av årsmøtet og har ingen mulighet til å vedta endringer i klubben, men komiteen kan dykke ned i klubbens virksomhet, avdekke eventuelle kritikkverdige forhold og komme med sine anbefalinger til styret.Komiteen har i 2011 sett på verdigrunnlaget i klubben. I en foreløpig rapport som ble overlevert styreleder Terje Svendsen i vår, får Rosenborg-ledelsen kritikk, skriver Adresseavisen. Kontrollkomiteen har gjennomført en undersøkelse med intervjuer av både interne og eksterne personer.«Rosenborgs toppledelse har ikke tilstrekkelig kontroll over de utfordringene klubben står overfor. På den måten kan RBK både tape dyktige ansatte og sponsorer. Kontrollkomiteen anmoder derfor styret om å ta grep raskt», heter det i rapporten.