De beste ungdomsskoleelevene får undervisning på videregående skoler mens de flinkeste på videregående får undervisning på universitetet.Det er de 10 prosent flinkeste i språkfag og realfag på ungdomsskolen som fra i høst skal få undervisning i disse fagene på videregående skoler i nærheten, skriver Aftenposten.- Er du flink nok, får du være med i undervisningen på videregående allerede fra 8. klasse, lover Høyres utdanningsbyråd Torger Ødegaard. Det er Ødegaard som er arkitekten bak Oslo-skolenes omfattende satsing på de beste denne høsten.De 10 prosent flinkeste på videregående får undervisning på Universitetet i Oslo. Elevene skal ikke bare følge undervisningen, men også ta eksamener.Neste år kommer det dessuten egne klasser for de beste i matematikk, på sikt skal også de beste elevene i språk- og naturfag få denne muligheten.Det blir også egne talentklasser innen kultur. Det er allerede en egen ballettlinje på Ruseløkka skole, men i tillegg til dette har Majorstua skole opprettet en egen musikklinje for byens beste unge musikere fra 5. klasse.Ordningen er så smått innført andre steder i landet også, men foreløpig er det Oslo-skolen som har de mest ambisiøse målene. Men elitesatsingen får det glatte lag av Utdanningsforbundet.- Å utfordre de beste er en god intensjon. Men å skille ut de beste i egne klasser for å gi dem separat undervisning er faktisk i strid med opplæringsloven, mener Terje Vilno i Utdanningsforbundet.- Jeg synes dette fremstår som useriøse, helt tomme tankeslott. Det Ødegaard ikke har skjønt er at endringer i skolen krever en prosess der man diskuterer med lærerne og ledere hvordan man skal gjøre det. Man kan ikke bare sitte på et kontor og vedta, mener han.