Ingen av bydelene i Oslo oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om antall helsekontroller for barn. Heller ikke elever i skolen får den skolehelsetjenesten de har krav på.Dessverre er ikke situasjonen unik for Oslo.Helsesøstre over hele landet melder om stort press på tjenesten, at lovpålagte oppgaver ikke blir utført og at tilgjengeligheten for brukerne blir for dårlig.Ifølge Helsedirektoratets veileder til helsestasjonene skal barn ha 14 kontroller fra de blir født og frem til de begynner på skolen. Ingen av Oslos bydeler oppfyller disse anbefalingene.Ifølge NRK oppfyller Oslo heller ikke kravene som stilles for skolehelsetjenesten i videregående skole med 1000 elever per helsesøster, 200 flere enn Helsedirektoratet anbefaler.Tilsyn i blant annet Sør-Trøndelag viser store mangler i skolehelsetjenesten, både på bemanning og tilgjengelighet.- Dette betyr at barn og ungdom ikke får den helseoppfølgingen de har krav på, og at de dermed kan falle gjennom "sikkerhetsnettet" - både i forhold til fysisk og psykisk helse, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder av Landsgruppen av helsesøstre NSF.Stadige nye oppgaver og ansvar tillegges tjenesten uten at bemanningen økes.Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har ansatte med høy kompetanse som ikke blir utnyttet godt nok, fordi helsesøstre tvinges til å bedrive brannslukking mer enn forebygging og helsefremming.