Partiet foreslår blant annet at minoritetskvinner skal oppsøkes hjemme for å få dem i jobb og oppsøkende virksomhet for å reagere på undertrykkende praksiser og sosial kontroll i enkelte minoritetsmiljøer, skriver Dagbladet.Det kan handle om kultur eller kvalifisering, men det kan også handle om at mange kvinner aldri har blitt spurt om de kan tenke seg arbeid. Vi bør banke på dører og oppsøke disse kvinnene for å gi dem tilbud om praksisplasser, sier SVs nestleder og inkluderingssminister Audun Lysbakken.Partiet vil også stille krav knyttet til sosialpenger.- Vi skal aldri ta fra noen penger til nødvendig livsopphold, men det bør jobbes for å stille vilkår i forhold til ekstra penger som de får. Hvis de ikke stiller opp får de bare et minimumsbeløp, men hvis de for eksempel går på norskkurs eller arbeidsmarkedstiltak får de noe ekstra, sier SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.Den oppsøkende tjenesten tar også sikte på å stanse atferd som bryter med norske kjerneverdier.- Vi må sørge for at de aksepterer ulike klesstiler, at de aksepterer homofile og for all del at de ikke aksepterer tvangsekteskap, sier Lysbakken.Kristin Halvorsen avviser at den oppsøkende tjenesten vil bli et kulturpoliti.- At man trenger seg på blir stort sett godt mottatt. Mange av disse kvinnene er isolerte og ensomme, sier hun.