Hver tredje 10.-klassing får bunnkarakterene 1 eller 2 på avgangsprøven i matematikk.- Mange voksne har mattekomplekser og tror de kan mindre matematikk enn de faktisk gjør. Det smitter over på barn og unge, sier kunnskapsministeren og SV-leder Kristin Halvorsen til NTB.- Matte er det faget som flest elever synes er vanskelig. At grunnleggende ferdigheter i matematikk er for dårlige, er en viktig grunn til at mange har trøbbel med å gjennomføre videregående opplæring, sier hun.Onsdag inviterte hun med seg pressen til SV-styrte Nesodden i Akershus, der hun presenterte en tipunktsplan for mattemestring. Innsats skal settes inn alt i barnehagen, og blant øvrige tiltak er økt lærerkompetanse, bedre elevoppfølging og en mer yrkesrettet matteopplæring.Mange av tiltakene bygger på anbefalinger fra det såkalte matteutvalget, men forslaget om nivådeling på ungdomsskolen er altså utelatt.- Svaret er ikke sortering, nivådeling og eliteklasser. Ved å sortere elevene for tidlig vil man gå glipp av mattetalenter som modnes senere, sier SV-lederen.Les også: