Tror ikke litt alkohol skader barnet

Én av fem i Oslo, tror ikke at litt alkohol skader barnet. - Bekymringsfullt, sier Helsedirektoratet.

gravid.jpg
Kultur

Oslofolk har et mer liberalt forhold til alkohol enn resten av landet, viser den årlige befolkningsundersøkelsen, utført av Synovate for Helsedirektoratet.Én av fem Oslo-borgere mener at ett til to glass med alkoholholdig drikke i uken, ikke vil påvirke fosterets utvikling.12 prosent av de spurte i Oslo, er også helt eller delvis enige i påstanden, om at barn kan vokse av seg eventuelle alkoholskader når de blir eldre.- Hvert år blir barn født med alkoholskader fordi mor har drukket under graviditeten. Vi vet at alkohol er skadelig for fosteret under hele svangerskapet, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til Aftenposten.Hun viser til at alkoholskadene på barn, strekker seg fra konsentrasjonsproblemer og lærevansker, til alvorlige utviklingshemninger.- Forskere har ennå ikke greid å identifisere en sikker nedre grense for alkoholbruk i graviditeten. Fostre har ulik sårbarhet, sier hun.