62.617 ufaglærte assistenter skal undervise barna fra høsten. Tallene er hentet fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). De avslører at tallet på ufaglærte assistenter nærmer seg antall pedagoger i skolen, barnehagen og SFO, skriver VG.Både leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet og leder Lena Jensen i Foreldreutvalget mener tallet er «uakseptabelt høyt».Bjerkestrand vil ikke kritisere den jobben assistentene gjør. Mange har god realkompetanse og behøves i skoler, barnehager og SFO, sier hun. Hun advarer imidlertid mot å tildele dem ansvar de ikke har kompetanse til.- Det er en rekke yrkesgrupper som gjør en viktig jobb i skolen. Men vi ser dessverre stadig oftere at andre enn pedagoger utfører pedagogisk arbeid. Det er ikke akseptabelt, sier Bjerkestrand.Jensen kaller tallene alarmerende og alvorlige.- Det må være pinlig, spesielt for kommunene som barnehageeiere, at bruken av ufaglærte er så utbredt, sier hun.Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener assistentene er en viktig ressurs i skolen, men understreker at de ikke skal erstatte lærere og førskolelærere. (©NTB)