Vedum mener det ikke finnes situasjoner der surrogati er akseptabelt.- Debatten om surrogati har i stor grad blitt gjort til en homokamp. Det handler om noe mye større. Barnets rettigheter må i fokus. Det norske Stortinget har slått fast at den som føder barnet per definisjon er mor. Det prinsippet er det viktig å holde fast ved, sier Vedum til Aftenposten.Han ber regjeringen vurdere om det er mulig å innføre en lovgiving basert på samme prinsipp som forbudet mot sexkjøp i utlandet. Ifølge denne loven kan nordmenn som kjøper sex i utlandet bli straffet i Norge.- Jeg ønsker ikke å sammenligne surrogati og sexkjøp. Men man betaler penger for at en kvinne skal stille sin kropp til disposisjon. I mange tilfeller er det fattige kvinner som stiller opp. Et svangerskap er risikofylt for den som går gravid og føder, sier Vedum.