Tallet er fra 2008 og viser at hver femte husholdning har en gjeld som er høyere enn det Finanstilsynet har satt som retningslinje for bankene. Andelen nordmenn som har så høy gjeld, er doblet siden 2000, skriver Aftenposten.Av disse igjen hadde 60.000 husholdninger en gjeld som var over ni ganger så høy som samlet disponibel inntekt. Tallene som er hentet fra Norges Bank, viser dessuten at jo yngre husholdningen er, desto mer gjeld.Norske familier har et samlet gjeldsnivå på 2.200 milliarder kroner, dobbelt så høyt som den disponible inntekten etter skatt og renteutgifter. I 2000 var gjelden 125 prosent av inntekten målt på denne måten, skriver avisa.Mye tyder på at den lave styringsrenta i Norges Bank kan forbli lav lenge. Dermed ligger det an til at nordmenns gjeld kan øke videre.